top of page

Takt-och Gångartskurs steg 1 (ToG1) den 26-27 Oktober 2019

Vallfari bjuder in till Takt-och Gångartskurs steg 1 (ToG1) den 26-27 Oktober 2019.  

Innehåll Detta är kursen är för dig som vill lära dig mer om islandshästens gångarter, takt och orsaker till taktproblem. Det här är en kurs för alla intresserade men är också en av grundstenarna till många av SIF:s andra utbildningar. Vi lär oss om takt och taktproblem i gångarterna samt pratar om varför problem uppstår och vilka lösningar som kan finnas. Vi lär oss tekniker att analysera takt och tränar på att se och analysera gångarter på hästar live och via filmat material. En kurs för dig som ibland undrar vad du ser eller känner, eller vill veta mer om vad domarna ser och dömer. Kursen ger ökad förståelse för takt och taktavvikelser och är ett utbildningskrav för dig som någon gång villl bli domare eller instruktör. Kursen är öppen för alla. Inga förkunskaper krävs. I kursen ingår kurskompendium och lättare fika. Alla som deltar får ett kursintyg. Lunch på egen bekostnad, tillgång till micro och spis finns. Lärare Lisa Olovsson internationell FEIF Sportdomare Kostnad 1050 kr/person Vallfari medlem 1350 kr/person icke Vallfari medlem Plats och tider Stadsberga Västergård https://stallstadsberga.se/kontakt/ Kursen håller på mellan kl 9 - ca 17 med avbrott för fika och lunch båda dagarna. Medtag egen lunch. Anmälan och betalning Anmälan görs via mail till aktivitet.vallfari@gmail.com med ditt fullständiga namn, adress, telefonnummer och föreningstillhörighet. Betalningsinformation samt mottagande av anmälan kommer via vändande mail. Anmälan är bindande. Senaste anmälningsdag den 1:a Oktober. Vid för få anmälningar kan kursen ställas in. Varmt välkommen! 

bottom of page