Tävling & aktiviteter
 
Vallfari har en aktivitetsgrupp som ansvarar för att organisera tävlingar och olika aktiviteter. 
 
Aktivitetsgruppen gruppen består av
Katja Brunander (sammankallande)
Charlotte Höök
Stephanie Olsson
Sanna Louise Axbäck
Pia Alpmark 
Kattis Blom
Lisa Olovsson

 
 Aktivitetsgruppen nås via mail aktivitet.vallfari@gmail.com

Kommande aktiviteter

Vallfari Islandshästförening / Plusgiro 618 63 44-5 / vallfariislandshastforening@gmail.com   © 2013 Vallfari.

  • facebook