Vill du bli medlem i Vallfari?
När du blir medlem i Vallfari blir du automatiskt medlem i Svenska Islandshästförbundet (SIF) och Stockholms Islandshästförbund (StIF). Medlemskapet i SIF innebär bland annat att du får tidningen Islandshästen (ges enbart ut till medlemmar) och rabatt på Agria försäkring . Dessutom är du som medlem i en förening som är ansluten till  SIF försäkrad vid olycksfall som sker under deltagande i verksamhet i regi av föreningen samt under den direkta färden till och från sådan verksamhet.
Mer om förmånerna hittar ni här!

SIF använder sedan september 2016 enbart Idrott Online som medlemsregister och du kommer att få tillgång och inloggningsuppgifter dit så snart din anmälan är registrerad
.


Medlemsavg senior 480,00
Medlemsavg junior 225,00
Familjemedlem 175,00
Lokalavgift stödmedlem 130,00

 

För att bli medlem i Vallfari Islandshästförening ska du kontakta vår medlemsregistrator Minna Andersson på mail: 
vallfariislandshastforening@gmail.com

Vallfari Islandshästförening / Plusgiro 618 63 44-5 / vallfariislandshastforening@gmail.com   © 2013 Vallfari.

  • facebook