Styrelsen

Styrelsen väljs på Vallfaris årsmöte som hålls i början på året
Nuvarande styrelse består av :

 

Anne-christine Broman

Ordförande

Mia Sundberg

Kassör

Stephanie Olsson

Sekreterare

Marie Skogsberg

Ledamot

Eva Dahlberg

Ledamot

Katja Brunander

Suppleant

Sanna Axbäck

Suppleant

Please reload

Vallfari Islandshästförening / Plusgiro 618 63 44-5 / vallfariislandshastforening@gmail.com   © 2013 Vallfari.

  • facebook