top of page

Styrelsen

Styrelsen väljs på Vallfaris årsmöte som hålls i början på året
Nuvarande styrelse består av :

 

Marie Skogsberg

Ordförande

Mia Sundberg

Kassör

Stephanie Olsson

Sekreterare

Katja Brunander

Ledamot
 

Freyja Bjurenborg Gisladottir

Ledamot (ungdomsansvarig)

Anette Scheibe Lorentzi

Suppleant

Michelle Gradin Qvarforth

Suppleant

Sara Ewerth
Adjungerad

Styrelsen.jpg
bottom of page