Styrelsen

Styrelsen väljs på Vallfaris årsmöte som hålls i början på året
Nuvarande styrelse består av :

 

Marie Skogsberg

Ordförande

Mia Sundberg

Kassör

Stephanie Olsson

Sekreterare
 

Sanna Axbäck

Ledamot

Katja Brunander

Ledamot

Anette Scheibe Lorentzi

Suppleant

Sophie Drk

Suppleant

Styrelsen.jpg