Protokoll

Årsmötesprotokoll
Årsmöte 2020
Årsmöte 2019
Årsmöte 2018
Årsmöte 2017
Höstmöte 2016
Årsmöte 2016

Styrelsemötesprotokoll 2020

2020-03-03
 
2020-03-12
 
2020-04-07

2020-05-27
 
2020-06-27
 
2020-09-01
 
Styrelsemötesprotokoll 2019
 
2019-01-17
 
2019-03-03
 
2019-03-10

2019-03-21

2019-05-02

2019-08-15

Vallfari Islandshästförening / Plusgiro 618 63 44-5 / vallfariislandshastforening@gmail.com   © 2013 Vallfari.

  • facebook