Stadsberga Västergård

Vallfari har sedan 2016 Stadsberga Västergården som sin hemmabana
Stadsberga har en belyst uteridbana och ett stort ridhus med ridmåttet 20*60m, Till ridhuset hör ”Annexet” där det finns en läktare, stort samlingsrum med projektor/TV för kurser/tema-teori träffar, Under hösten 2015 anlade dom en 250 m (fullskalig) ovalbana + separat hus för sekretariat och cafévagn finns i anknytning till ovalbanan
 
Med bil
Stadsberga ligger längst Årsta havsbadsvägen,  Från Dalarövägen/Österhaningevägen, Följ skyltar mot Årsta slott, Sväng in vid Årsta Säteri där det också är skyltat till Stadsberga, följ grusvägen till vägens slut och till vänster ligger gården.
Åker man på Gps anvisning slå in Stadsberga by 7 Österhaninge
 
Kommunalt
Pendeltåg till Västerhaninges station sedan buss 846 mot Årsta slott, Kliv av vid Årsta säteri och gå ca 1,3 km till gården.

Vallfari Islandshästförening / Plusgiro 618 63 44-5 / vallfariislandshastforening@gmail.com   © 2013 Vallfari.

  • facebook