Hejja!

Vallfaris styrelse vill passa på att hälsa stort lycka till till alla Vallfarieter som deltar i SM!