Ovalbanegrenar

Fyrgångsgrenar

 

V1

Ekipaget har fyra och ett halvt varv till sitt förfogande att visa upp:

Arbetstempo tölt

Arbets- till mellantempo trav

Mellanskritt

Arbets- till mellantempo galopp

Ökad tölt

Varje gångart skall visas ett varv, förutom skritten som visas ett halvt varv. Gångarterna visas i valfritt varv. Det är inte tillåtet att byta varv under programmets gång.

 

V2

I V2 rider man i samma gångarter som i V1 men man rider med upp till fem ekipage på banan och man rider på speakers kommando.

 

V3

Klassen rids med upp till fem ekipage på banan. Man rider på speakers kommando och visar följande moment:

1. Arbets- till mellantempo tölt

2. Arbets- till mellantempo trav

3. Mellanskritt

4. Arbets- till mellantempo galopp

5. Mellan- till ökat tempo tölt

 

V5

Klassen rids med upp till fem ekipage på banan. Man rider på speakers kommando och visar följande moment:

1. Valfritt tempo tölt

2. Arbets- till mellantempo trav

3. Mellanskritt

4. Arbets- till mellantempo galopp

 

 

Femgångsgrenar

 

F1

Ekipaget har fyra och ett halvt varv till sitt förfogande att visa upp följande moment:

Arbets– till mellantempo tölt

Arbets– till mellantempo trav

Mellanskritt

Arbets– till mellantempo galopp

Flygande pass

Varje gångart skall visas ett varv, förutom skritt som skall visas ett halvt varv. Pass skall endast visas på långsidorna (helst galopp på kortsidorna). Gångarterna visas i valfritt varv. Det är inte tillåtet att byta varv under programmets gång.

 

F2

Samma som F1, men med upp till fem ekipage på banan. Man rider på speakers kommando och visar följande moment:

1. Arbets- till mellantempo tölt

2. Arbets- till mellantempo trav

3. Mellanskritt

4. Arbets- till mellantempo galopp

5. Flygande pass, Ekipagen har två försök på sig att visa flygande pass på den ena långsidan. Ryttarna väljer passlångsida genom röstning. I händelse av lika röstetal drar speakern lott. Poängen för tölt och pass räknas dubbelt.

 

 

Töltgrenar

 

T1

Ekipaget visar följande moment:

1 varv arbetstempo tölt

Varvbyte

1 varv med arbetstempo tölt på kortsidorna och tydliga steglängdsökningar på långsidorna

1 varv ökad tölt.

I C- och B-klass när man är flera ekipage på banan heter grenen T3.

 

T2

Ekipaget skall visa följande moment:

1 varv valfritt tempo tölt

1 varv långsam tölt Varvbyte

1 varv valfritt tempo tölt utan tygelkontakt och med enhandsfattning.

 

T3

Man visar samma moment som i T1 men det är upp till fem ekipage på banan och man rider på speakers kommando.

 

T4

Man visar samma moment som i T2 men det är upp till fem ekipage på banan och man rider på speakers kommando.

 

T5

Klassen rids med upp till fem ekipage på banan. Man rider på speakers kommando och visar följande moment:

1. Arbetstempo tölt.

Tag ned hästen till skritt och byt varv.

2. Arbetstempo tölt på kortsidorna med tydlig steglängdsökning på långsidorna.

 

T7

Klassen rids med upp till fem ekipage på banan. Man rider på speakers kommando och visar följande moment:

1. Arbetstempo tölt.

Tag ned hästen till skritt och byt varv.

2. Valfritt tempo tölt

 

T8

Klassen rids med upp till fem ekipage på banan. Man rider på speakers kommando och visar följande moment:

1. Valfritt tempo tölt.

Tag ned hästen till skritt och byt varv.

2. Valfritt tempo tölt

Vallfari Islandshästförening / Plusgiro 618 63 44-5 / vallfariislandshastforening@gmail.com   © 2013 Vallfari.

  • facebook