Att tävla med Islandshäst

Att tävla med islandshäst är väldigt roligt! För att få information om hur man tävlar kan du följa länken till Svenska Islandshästförbundets tävlingssida där det finns mycket information om hur man tävlar.

 

http://www.icelandichorse.se/Tävling.aspx

 

För att tävla på officiella tävlingar behöver du lösa ryttarlicens. Det gör du genom "min profil" på SIF:s hemsida. Licensen gäller 1 januari-31 december.

 

När du åker på tävling behöver du även fylla i en hästägarförsäkran som du visar på tävlingsplatsen innan du lastar ur din häst. Hästägarförsäkran hittar du här:

Hästägarförsäkran

 

Under fliken "grenar" här på hemsidan kan du läsa om hur man rider de flesta ovalbanegrenarna.

 

Vallfari Islandshästförening / Plusgiro 618 63 44-5 / vallfariislandshastforening@gmail.com   © 2013 Vallfari.

  • facebook