Tävling

 

Vallfari har en tävlingsgrupp som ansvarar för att organisera tävlingar. För att kunna genomföra tävlingar krävs att det finns människor som inte bara tävlar utan även ställer upp som funktionärer.

 

 

Tävlingsgruppen består av

Marianne Wallenbro,

Annica Glanshed

 

                   Tävlingsgruppen nås via mail vallfaritavlingsgrupp@gmail.com

Kommande Tävlingar

Vallfari Islandshästförening / Plusgiro 618 63 44-5 / vallfariislandshastforening@gmail.com   © 2013 Vallfari.

  • facebook