top of page

Information från styrelsen


Nu finns protokollen från våra styrelsemöten upplagda under rubriken "Om Vallfari/Styrelseprotokoll.

Anledningen till att hemsidan inte uppdaterats så flitigt är att denna sida är svår att administrera. Arbete pågår med att byta leverantör.

bottom of page