top of page

Kallelse till årsmöte 2017

Årsmötet kommer att hållas Söndagen den 5 mars kl 14.00 i Annexet på Stadsberga Västergård

Rätt att delta i förhandlingarna har alla medlemmar som betalt sin medlemsavgift senast 31/1 2017

Efter mötet kommer Malin Schön att hålla ett föredrag på temat ”Att tävla”.

Det kommer att serveras kaffe och smörgås under mötet. För att veta hur många smörgåsar vi ska beställa måste vi veta hur många som kommer på mötet. Det är därför bra om du meddelar ditt deltagande till vallfariislandshastforening@gmail.com senast 1 mars. (Oanmälda medlemmar får naturligtvis också vara med på mötet, men kan inte garanteras smörgås.)

Kallelse och Dagordning har mailats ut till alla medlemar, Har du inte fått din kallelse på mailen kolla först att den inte hamnat i skräpposten annars maila till vallfariislandshastforening@gmail.com

bottom of page