Protokoll från Höstmötet

Protokollet från höstmötet finns här