top of page

Rapport från SIF:s riksårsmöte


I dag var jag(Marie Skogsberg), Ann-Sofi Malm och Anne-christine Broman på SIF:s riksårsmöte som Vallfaris representanter. Här kommer en liten kort rapport om vad som avhandlades på mötet. Det var straxt över 100 personer som var där. Mycket av det som diskuterades var kopplat till SIF:s ansökan till Riksidrottsförbundet. I maj kommer ett beslut om SIF får vara med i RF eller inte. För att kunna vara med i RF krävs att SIF har distriktsföreningar, alltså att alla lokalföreningar inom tex ett län går ihop till en distriktsförening. Distriktsföreningarna måste ha en egen styrelse. Hur man skulle kunna organisera dessa distriktsföreningar kommer att diskuteras på nästa ordförandekonferens som kommer att hållas i samband med SM i Strömsholm. Alla lokalföreningar uppmanades att ta kontakt med chefen för länsidrottsförbundet för att diskutera inträdet i RF. SIF:s styrelse hade föreslagit en höjning av medlemsavgiften med 50 kr, mötet beslutade att avslå detta förslag eftersom man ansåg att det är bättre att ha en lägre avgift och i stället försöka få in fler medlemmar tex genom det ridskolemedlemskap som man kan ha i dag. Under budget genomgången framkom det att Göran Montan kommer sponsra SIF med en större summa pengar. När det framkom önskemål om att i protokollet tacka för denna sponsring fanns det personer på mötet som var emot att detta skulle stå i protokollet. Varför kan jag inte svara på, kanske någon annan förstår? Det blev omröstning om detta och att ett tack skulle skrivas in i protokollet vann med stor majoritet. Sex motioner hanterades också. Vi i Vallfari fick igenom vår motion, som handlade om att vi vill att SIF ska skriva in i sina stadgar en text om likabehandling på samma sätt som vi har i våra stadgar. Det var egentligen bara en motion som gav lite diskussion, den handlade om den nya regeln att man måste uppnå SM kvalnivå vid två tillfällen. Motionären ville att man ska återgå till ett kvaltillfälle. Det största syftet med motionen var att det missgynnar våra barn och ungdomar att behöva kvala två gånger för att kunna tävla på SM: Jag upplevde att mötet var överens om att man bara ska behöva uppnå kvalgränsen en gång, men frågan var i stället om detta var en fråga för beslut på årsmötet eller om det är tävlingssektionen som ska ta tag i denna fråga. Men motionen hade skickats in eftersom det tydligen inte hade gått att kommunicera med denna förra tävlingssektionen i denna fråga. Det blev tillslut omröstning och resultatet var väldigt jämt, det skilde ca 10 röster, men förslaget att den nya styrelsen skulle tillse att tävlingssektionen såg över denna regel vann. Vallfaris representanter röstade på bifall av motionen eftersom vi tyckte det var viktigt att markera att tävlingssektionen måste lyssna på sina medlemmar. Det valdes även en ny styrelse. Göran Montan avgick som ordförande och ny ordförande blev Jan Ljungholm, vice ordförande blev Victoria Östlund, Sekreterare Sven-Olov Melin, Controller Tiina Fredriksson och ledamöter Nina Bergholtz, Timo Rajasaari och Ulrika Backan till suppleant valdes Stöt Ulrika. Det här blev ju en lång rapport, men med tanke på att mötet höll på i fem timmar så är den ganska kort

bottom of page